2-ШІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ «ФАРМАЦЕВТИКА ӨНЕРКӘСІБІНЕ АРНАЛҒАН ЖАБДЫҚТАР, ШИКІЗАТТАР ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» КӨРМЕСІ

ҚазаН 2024 ЖЫЛ

2-ШІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ «ФАРМАЦЕВТИКА ӨНЕРКӘСІБІНЕ АРНАЛҒАН ЖАБДЫҚТАР, ШИКІЗАТТАР ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» КӨРМЕСІ

ҚазаН 2024 ЖЫЛ

КӨРМЕ БӨЛІМДЕРІ

 • Фармацевтикалық кәсіпорындарға арналған кешенді шешімдер
 • Өндірістік және өндірістік емес жабдықтар
 • Буып-түю және таңбалау жабдықтары
 • Зертханалық-талдау жабдығы
 • «Таза жай» технологиясы
 • Фармацевтикалық өндірісте су тазарту және су дайындау технологиялары мен жабдықтары
 • Фармацевтикалық кәсіпорындарға арналған өнеркәсіптік тоңазытқыш және климаттық жабдықтар
 • Белсенді фармацевтикалық ингредиенттер
 • Фармацевтикалық субстанциялар
 • Қосымша заттар • Келісімшарттық өндіріс
 • Фармацевтикалық субстанцияларды тіркеу
 • Клиникаға дейінгі және клиникалық зерттеулер
 • Тасымалдау, қоймалау және кеден қызметтері
 • Қалдықтарды жинау, тасымалдау және кәдеге жарату